اعضای هیات رئیسه

** اعضای هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

ریاست دانشکده

دکتر طاهره نصر آبادی


   
دانشجویان عزیز
با تیریک سال جدید تحصیلی و عرض خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود، امید است با کسب دانش و مهارتهای لازم در راستای کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی گامهای موثری در ارتقا جایگاه حرفه پرستاری، اعتلای نظام سلامت کشور و ارائه مراقبت به همنوعان خود ایفا نمائید و تمام توان خود را در جهت بکارگیری علم و تخصص خویش در نظام سلامت مصروف نمائید .
تمامی اعضا هیات علمی این دانشکده با اتکا به ارزشهای بنیادین حرفه ای همگام با رسالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران اهداف علمی و پژوهشی و بالینی دانشگاه را به جامه عمل بپوشاند .
این دانشگاه در نظر دارد با راه اندازی رشته های جدید، تاسیس نشریه و مراکز تحقیقاتی و همچنین جذب اعضا هیات علمی برجسته رسالت خود را در توسعه علمی کشور به جا آورد. چراغ راه ما در طی این مسیر توکل است .دکتر طاهره نصر آبادی

 

 

 

دکتر سپیده نصراله

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم پزشکی تهران با تکیه بر ارزش های حرفه ای خود، همواره جهت توسعه کیفی برنامه های آموزشی و در راستای برنامه های سلامت جامعه گام برمی دارد. توانمندی فارغ التحصیلان این دانشکده در عرصه های بیمارستانی، نمایانگر تعهد اساتید این دانشکده می باشد. کادرعلمی دانشکده سعی دارد بسترهای لازم را برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و اهداف متعالی فراهم ساخته و در این مسیر از تمامی ظرفیت های خود استفاده می نماید.گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران با برخورداری از اعضاء هیات علمی توانمند و مجرب افتخار دارد در جهت اعتلای جایگاه علمی حرفه پرستاری و مامائی کشور نقش خود را ایفا نماید. بدیهی است دستیابی به این آرمان مقدس با برنامه ریزی صحیح مبتنی بر نیازهای بهداشتی جامعه با در نظر گرفتن مقتضیات جهانی به همراه مشارکت فعال همه اعضاء هیات علمی و دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی میسر خواهد بود. امید است این واحد بتواند در آینده نزدیک با فراهم آوردن شرایط و زمینه لازم برای راه اندازی رشته های جدید در مقطع ارشد و PhD مبتنی بر نیازهای جامعه و هم راستا با نقشه جامع سلامت کشور و نقشه علمی دانشگاه نقش بارز خود را در ارتقاء دانش سلامت به خوبی ایفا نماید.


دکتر سپیده نصراله
 معاون پژوهشی دانشکده

دکتر مهراندخت نکاوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راستای سیاست کلی سلامت، به منظور دستیابی ایران به جایگاه برتر علمی پژوهشی منطقه سعی دارد با تقویت نگاه پژوهش مدار، دانشجویان و اساتید را تشویق نماید تا فعالیتهای پژوهشی هدفمند خود را توسعه دهند.
لذا تلاش می شود تا با آماده سازی هر چه بیشتر بستر فعالیتهای پژوهشی، تعیین اولویتهای پژوهشی در راستای هدفمند کردن پژوهش، تدارک و تسهیل دسترسی به منابع علمی، جلوگیری از اتلاف منابع و زمان، تسریع انتشار نتایج فعالیتهای علمی، افزایش تعداد مقالات و ارجاعات علوم پرستاری مامایی
، توسعه روابط با سایر موسسات علمی، افزایش توان پاسخگویی به نیازهای رشته پرستاری مامایی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای جلب همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی، به آن اهداف نایل شود.


دکتر مهراندخت نکاوند 

 

 

 

  
مدیر گروه مامایی

دکتر مرجان اخوان امجدی

 

 

 

 

گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با اهداف تربیت نیروی انسانی متعهد، آگاه و متبحر در زمینه مامایی و ارائه خدمات در سطوح مختلف پیشگیری، تشخیص و درمان ، به عنوان یک فرد از اعضای تیم سلامت و یا به صورت مستقل،  کمک به شاخص های مرتبط با سلامت باروری زنان و خانواده و کمک به کاهش مشکلات مرتبط با مادر و جنین، نوزاد، شیرخوار، کودک و کاهش مرگ و میر ناشی از دوران بارداری و کمک به ترویج زایمان طبیعی در کشور،گام برمیدارد  


دکتر مرجان اخوان امجدی
 


مدیر گروه داخلی جراحی و پرستاری مراقبت های ویژه

دکتر طاهره بانو برزویی

 

 

 


گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری ومامایی با هدف تربیت پرستاران آگاه ، حرفه ای ومسئولیت پذیر در زمینه پرستاری ومراقبت در بیماریهای داخلی جراحی با توجه به رویکرد های جامعه نگر در جهت تامین نیازهای مختلف مددجویان گام برمی دارد . در این راستا با پوشش دادن وتدریس بیشترین واحدهای تئوری وعملی در مقطع کارشناسی وبه صورت محدود در کارشناسی ارشد ، در حیطه بیماریها و مراقبت های پرستاری مربوطه، همچنین آموزش به مددجویان و همیاری با آنان در جهت خود مراقب شدن ، اهداف خود را دنبال می کند . کلیه فعالیتهای گروه با هدف ارتقا سلامت و فعالیتهای پیشگیری تا بازتوانی طراحی و اجرا می گردد .


دکتر طاهره بانو برزویی
 

 

 

 

مدیر گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری

دکتر فاطمه سید نعمت اله روشن

 

گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، به عنوان زیر مجموعه رشته کارشناسی پرستاری تدوین برنامه های مربوط به دو گرایش پرستاری کودکان و روان پرستاری را به عهده دارد .
تلاش گروه در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان پرستاری منجر به پرورش پرستارانی گردیده که موجب افتخار دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های بالینی و علمی در اقصی نقاط کشور گردیده است .


دکتر فاطمه سید نعمت اله روشن
 

 


مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه

دکتر سیمین اسماعیل پور زنجانی

 

 

 

 

 

 

سلامتی و تلاش جهت حفظ و ارتقا آن یکی از توجهات عمده ی سیاستمداران و متخصصان بهداشت، درمان و آموزش کشور است .
گروه پرستاری بهداشت با هدف تربیت پرستاران آگاه و حرفه ای در زمینه مراقبتهای بهداشتی درمانی به افراد، خانواده ها، مادران، نوزادان و جامعه تشکیل گردیده است . این گروه متشکل از اعضای هیات علمی است که علاوه بر انجام فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی در دانشکده ، دارای سوابق کاری در سطوح مختلف نظام سلامت کشور هستند .
اعضا هیات علمی این گروه ضمن تعامل و همکاری با سایر گروههای آموزشی ، در جوامع علمی و حرفه ای عضویت داشته و شرکت فعال دارند ، همچنین عهده دار تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری می باشند .
از وظایف مهم اعضا، تربیت دانشجویانی قابل برای ایفای نقش های آموزشی ، پژوهشی ، مراقبتی ، پیش گیری کننده و... می باشد .
دروس پرستاری سلامت فرد و خانواده ، پرستاری سلامت جامعه ، پرستاری و بهداشت محیط ، پرستاری مادر و نوزاد ، پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد و... توسط گروه پرستاری بهداشت ارائه می گردد .

                                                                                 دکتر  سیمین اسماعیل پور زنجانی