کتابخانه

 

 

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی از بهمن ماه سال 1366 تاسیس گردید. در سال1387 کتابخانه پرستاری و مامایی با کتابخانه مرکزی در یک ساختمان قرار گرفت.و از دیماه 1397به واحد علوم و تحقیقات انتقال یافت.

اهداف و وظایف کتابخانه:

کتابخانه پرستاری و مامایی با هدف تامین منابع مورد نیاز دانشجویان در رشته های کارشناسی پرستاری و مامایی ، کارشناسی ارشد (در رشته های پرستاری کودکان، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری داخلی_جراحی و روان پرستاری) و دکتری پرستاری فعالیت می نماید.

  • ارائه  خدمات کتابخانه ای در زمینه های مختلف از جمله کتاب، نشریات، پایان نامه ها، منابع دیداری و شنیداری
  • اطلاع رسانی در زمینه های استفاده از منابع الکترونیکی
  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز ایشان
  • خرید سالانه منابع جدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جهت به روز رسانی منابع
  • خرید از نمایشگاه کتب تخصصی آبان ماه

شرایط عضویت در کتابخانه:

اعضای کتابخانه حتما باید از دانشجویان رشته های ذکر شده فوق، اساتید محترم هیات علمی تمام وقت،  نیمه وقت و حق التدریس که دارای فرم قرارداد با دانشگاه بوده، می باشند.

مدارک مورد نیاز عضویت:

یک قطعه عکس 4*3 (برای دانشجویان)

تکمیل فرم ثبت نام کتابخانه

حکم کارگزینی و دو قطعه عکس 4*3 (جهت اساتید و همکاران محترم که در سیستم دانشگاه فاقد عکس هستند)

پرسنل کتابخانه:

مسئول کتابخانه: آقای محمدرضا اسماعیلی دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری گرایش کتابخانه های دانشگاهی با 15 سال سابقه

 شرح وظایف کارشناس کتابداری(pdf)

مشخصات کتابخانه:

نام کتابخانه کتاب لاتین کتاب فارسی عنوان پایان نامه CD ژورنال ساعات کاری
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

عنوان

959

نسخه

1171

عنوان

4880

نسخه

12479

782

فارسی

160

لاتین

167

عنوان

24

جلد

361

7/30 الی 18/30

تعداد  12479 کتاب فارسی و 1171 جلد کتاب لاتین جمع کل کتاب موجود در کتابخانه 13650 جلد و جمع کل عناوین 5839 می باشد.