وظایف شورای پژوهشی

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء در انجام طرح های  پژوهشی برون دانشکده ای 
  •  ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی
  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
  • تصویب  عناوین و پروپوزال های پایان نامه  های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف شورای پژوهشی(pdf)