دفتر معاونت آموزشی

 

 دکتر سپیده نصراله                       سرپرست معاونت آموزشی

 آدرس ایمیل:                            nasrollah.s@gmail.com   

تلفن:22004355-021

 شرح وظایف معاونت آموزشی( فایل pdf)

رسالت:

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای رسالت دانشگاه مصمم است با تلاش و همکاری اعضاء هیات علمی مجرب و کارکنان توانمند و دانشجویان، بهره گیری از مدیریت استراتژیک، فن آوری های نوین، اصول صحیح برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و بالندگی استعدادهای خلاق دانشجویان خود درجهت شکوفایی و تولید و توسعه علم، و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی، به تربیت دانش آموختگانی با انگیزه، توانمند، با اخلاق و پاسخگوی نیازهای جامعه و دارای حداکثر توانایی و شایستگی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بپردازد.

 

چشم انداز:

چشم اندازه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با هدف کسب جایگاهی مناسب در بین دانشکده های پرستاری و مامایی کشور و با توجه به نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی کشور تدوین شده است تا مبنایی برای تصمیم گیری و فعالیت های آموزشی دانشکده در آینده باشد.

 

ارزش ها:

 • پایبندی به اصول اخلاقی و ارزش های والای اسلام
 • حفظ کرامت انسانی
 • اخلاق حرفه ای
 • شفافیت و پاسخگویی
 • عدالت اجتماعی
 • اقتصاد مقاومتی
 • نوآوری و بهبود مستمر
 • بها دادن به کار گروهی
 • خدمات جامع و فراگیر

 

اهداف:

کوتاه مدت:

 • برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفی دانش و مهارت اعضاء هیات علمی در آموزش تئوری و بالینی با استفاده از روش های نوین
 • حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان با توجه ویژه به دانشجویان دارای افت عملکرد تحصیلی و دانشجویان استعداد درخشان
 • برنامه ریزی توسعه ارتقاء کیفیت آزمون ها (جامع، صلاحیت بالینی و ...)
 • همکاری درون و برون بخشی با سایر دانشکده ها و دانشگاه های کشور
 • برنامه ریزی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان

 

میان مدت:

 • جذب اعضاء هیات علمی بالینی به منظور کاهش شکاف تئوری و بالین
 • برنامه ریزی آموزش مداوم و دوره های مهارت آموزی بالینی
 • ارتقاء سطح دانش و حمایت تحصیلی بر اساس نیاز جامعه
 • اعتباربخشی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

 

بلند مدت:

 • بهینه سازی هدفمند و متوازن آموزش دانشجویان در راستای کارآفرینی و نوآوری  
 • توسعه زیرساخت های آموزشی در راستای دانشگاه نسل سوم
 • توسعه آموزش مجازی در راستای فناوری های روز در آموزش
 • توسعه همکاری های ملی و بین المللی در حوزه آموزش
 • آموزش بین الملل با اولویت های کشورهای منطقه ای
 • توسعه برنامه های میان رشته ای
 • اعتلای اخلاق حرفه ای