مربیان مامایی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

1

زهرا حبیبی

کارشناس ارشد مامایی

2

فریبا حمزه لو

کارشناس ارشد مامایی

3

نازنین هیراد

کارشناس  ارشد جنین شناسی 

4

شراره آتون

کارشناس  مامایی

5

آزیتا دوستی

کارشناس مامایی

6

مژگان سنوری

کارشناس مامایی

7

لیلا کشت پرور

کارشناس مامایی

8

مریم السادات سمیعی فر

کارشناس مامایی

9

پوران شاکری

کارشناس مامایی

10

شهربانو برومند اعلم

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

11

عاطفه ملا نوروزی

کارشناس مامایی

 

 

کارشناس برنامه ریزی بالینی مامایی

             

12

 

فیروزه یحیوی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی