لیست اعضا هیات علمی پرستاری

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

 

رشته  تخصصی رزومه

1

دکتر طاهره اشک تراب

               استاد                

پرستاری C.V

2

دکتر زهره پارسا یکتا

استاد 

پرستاری C.V

3

دکتر طاهره نصرآبادی

دانشیار

پرستاری C.V

4

دکتر اصغر دالوندی

دانشیار

سالمندی C.V

5

دکترمحبوبه صفوی

دانشیار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی C.V

6

دکتر فائزه صحبایی روی

استادیار

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت C.V

7

دکتربهار سیفی

مربی

سلامت در بلایا و فوریت ها C.V

8

دکتر شهلا محمدزاده زرنکش

مربی

مدیریت آموزش عالی C.V

9

دکترسهیلا مشعوف

مربی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی C.V

10

دکترشیوا صالحی

استادیار

سلامت در حوادث و بلایا  C.V

11

دکترنوشین عباسی ابیانه

مربی

آموزش پزشکی C.V

12

دکترسمانه پارچه بافیه

مربی

پرستاری C.V

14

دکترمینا مرادی

مربی

پرستاری C.V

15

دکترزهرا عبدالرضا قره باغ

مربی

آموزش پزشکی C.V

16

هایده ممی یانلو ینگجه

مربی

پرستاری کودکان C.V

17

لادن فتاح مقدم طالمی

مربی

روانپرستاری ‍C.V

18

صدیقه ملکی

مربی

روانپرستاری C.V

19

دکترفیروزه معینی

مربی

آموزش پزشکی C.V

20

دکترشادی عبداله زرگر

مربی

پرستاری C.V

21

دکتر بهشته طبرسی

مربی

پرستاری C.V
22 دکتر سپیده نصراله مربی پرستاری C.V

23

خانم شیرین حجازی

مربی

آموزش پرستاری C.V
24 دکتر فاطمه روشن  استادیار آموزش پرستاری C.V
25 خانم سمیه بهرامی مربی داخلی- جراحی C.V
26 خانم لیلا جانثار حسینی مربی داخلی- جراحی C.V