لیست اعضا هیات علمی پرستاری

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

 

1

دکتر طاهره اشک تراب

استاد تمام

2

دکتر زهره پارسا یکتا

استاد تمام

3

دکتر طاهره نصرآبادی

دانشیار

4

دکتر محمد فشارکی

دانشیار

5

دکتر اصغر دالوندی

دانشیار

6

دکترمحبوبه صفوی

استادیار

7

دکتر فائزه صحبایی روی

مربی

8

بهار سیفی

مربی

9

کژال خدامرادی

مربی

10

دکتر شهلا محمدزاده زرنکش

مربی

11

سهیلا مشعوف

مربی

12

شیوا صالحی

مربی

13

نوشین عباسی ابیانه

مربی

14

سمانه پارچه بافیه

مربی

15

سپیده نصراله

مربی

16

مینا مرادی

مربی

17

زهرا عبدالرضا قره باغ

مربی

18

هایده ممی یانلو ینگجه

مربی

19

لادن فتاح مقدم طالمی

مربی

20

صدیقه ملکی

مربی

21

فیروزه معینی

مربی

22

شادی عبداله زرگر

مربی

23

بهشته طبرسی

مربی

24

شیرین حجازی

مربی

25

ابولفضل ره گوی

مربی