لیست اعضا هیات علمی مامایی

 


 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

 

1

دکتر محمد اسلامی وقار

استادیار(دکتری تخصصی)

2

فرناز شیشه گر

استادیار

3

اکرم پیمان

استادیار

4

سولماز روشندل

مربی

5

مهراندخت نکاوند

مربی

6

رزا هورسان

مربی

7

زینب عباسی سنجدری

مربی

8

وحیده یزدی زاده

مربی

9

مریم شاه نظری اول

مربی

10

مریم فرمهینی فراهانی

مربی

11

رویا غلامی

مربی

12

مرجان اخوان امجدی

مربی

13

فروغ طالبی

مربی

14


15

فاطمه زارع


سیده وحیده پیشوائی

مربی


مربی