لیست اعضا هیات علمی مامایی

 


 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

 

1

دکتر محمد اسلامی وقار

استادیار(دکتری تخصصی)

2

دکتر فرناز شیشه گر

استادیار

3

دکتر اکرم پیمان

استادیار

4

سولماز روشندل

مربی

5

دکترمهراندخت نکاوند

مربی

6

رزا هورسان

مربی

7

دکتر زینب عباسی سنجدری

مربی

8

وحیده یزدی زاده

مربی

9

مریم فرمهینی فراهانی

مربی

10

مرجان اخوان امجدی

استادیار

11

رویا غلامی

مربی

12

فروغ طالبی

مربی

13

سیده وحیده پیشوائی

مربی

14 فاطمه زارع مربی