برگزاری کارگاه مدیریت پرستاری در بیمارستان بوعلی

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۰ کد : ۸۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۴

.
کارگاه مدیریت پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان بوعلی برگزار گردید.

 

کارگاه مدیریت پرستاری در تاریخ 9 اسفند ساعت 8 الی 13 در سالن EDC بیمارستان بوعلی برگزار شد. در این کارگاه جمعی از پرستاران بالینی، سرپرستاران، سوپروایزران و دانشجویان پرستاری حضور داشتند. محورهای مورد بحث در این کارگاه عبارت بودند از: انگیزش در مدیریت، مدیریت بحران و مدیریت خطر، ارتباطات در مدیریت، و حل مساله و تصمیم گیری. اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی خانم ها دکتر نکاوند، دکتر مشعوف، و دکتر عباسی به همراه دانشجویان مقطع دکتری پرستاری خانم ها ازادیان، مراتی، اقبال منش، و حمزه پور به ارائه محتوی این کارگاه از طریق بحث گروهی، پرسش و پاسخ، اراءه سناریو، و کار گروهی پرداختند.


( ۲ )

نظر شما :