زمانبندی انتخاب واحد

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۴۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۷۳

زمانبندی انتخاب واحد کلیه رشته های دانشکده پرستاری و مامایی به شرح ذیل میباشد:

کارشناسی پرستاری 99/6/10 از ساعت 11 لغایت 24

کارشناسی مامایی 99/6/11 از ساعت 11 لغایت 24

کارشناسی ارشد پرستاری 99/6/11 از ساعت 11 لغایت 24

دکتری تخصصی پرستاری 99/6/11 از ساعت 11 لغایت 24

ثبت نام با تاخیر رشته های کارشناسی پرستاری و مامایی 99/6/12 از ساعت 11 لغایت 24

شروع کلاسها 99/6/15


( ۱۳ )

نظر شما :