بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۹ کد : ۲۳۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۶

روز شنبه مورخ 99/5/4 جناب آقای دکتر حسن زاده معاونت محترم آموزشی دانشگاهعلوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

از حوزه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی بازدید بعمل آوردند.

 


( ۳ )

نظر شما :