قابل توجه دانشجویان پرستاری ورودی ۹۳ و ۹۴

۰۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۸ کد : ۲۲۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۵

دانشجویان پرستاری که آزمون صلاحیت بالینی را با موفقیت گذرانده اند فرم

گواهی آزمون صلاحیت بالینی را از قسمت فرمها دانلود کرده و بعد از تکمیل

مشخصات جهت اخذ امضاهای مربوطه به دانشکده مراجعه نمایند .


( ۲ )

نظر شما :