اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

۰۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۹ کد : ۱۷۰۴ اخبار
تعداد بازدید:۸۳۶

اطلاعیــه

قابل توجه دانشجویان پرستاری و مامایی:

  • دانشجویان موظف می باشند طبق چارت کلاس خود ،واحد انتخاب نموده و همچنین از گروه های قبل و بعد واحد اخذ ننماینـد، در غیر اینصورت واحد، از طرف آموزش حذف می گردد.
  • آشنائی با دفاع مقدس اختیاری است.
  • اخذ کارگاه ها در هر ترم اجباری است.(مربوط به دانشجویان پرستاری)
  • برنامه کلاسی این نیمسال به تائید مدیران گروه و معاونت آموزشی دانشکده رسیده است.
  • زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
  • پرستاری   7/11/98   ساعت 10 صبح تا 24         //           مامایی  8/11/98  ساعت 10 صبح تا 24
  • ارشد و دکتری پرستاری  9/11/98  ساعت 10 صبح تا 24
  • متاخرین:  پرستاری ، مامایی ، ارشد و دکتری پرستاری
  • 10/11/98  ساعت 10 صبح تا 24            //           11/11/98  ساعت 10 صبح تا 24

 


( ۱۵ )

نظر شما :