فراخوان عضویت در انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی

۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۳ کد : ۱۵۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۵

انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری  و مامایی در نظر دارد برای شورای مرکزی انجمن عضو گیری نماید. لذا از  کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی  علاقمند مشغول به تحصیل در ترم های 2 تا 7 دعوت به همکاری می شود.

برای شرکت در فراخوان لطفا نام و نام خانوادگی، شماره دانشحویی، رشته تحصیلی، ترم و شرح مختصری از فعالیت اجرایی خود را به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری  تحویل نمائید

 دفتر معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی


( ۱ )

نظر شما :